6.1. Các trường hợp được đổi trả

  • Sản phẩm lỗi, nguyên nhân do nhà sản xuất.
  • Sản phẩm có chất lượng không đảm bảo nguyên nhân do nhà sản xuất, do bảo quản.

6.2. Yêu cầu của hàng đổi trả

  • Chứng minh được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm tại Công ty TNHH Dược phẩm Lifeline Việt Nam.
  • Sản phẩm đổi trả phải còn đầy đủ bao bì.
  • Mang theo hóa đơn khi đổi trả hàng.