Danh sách điểm bán tại huyện Ba Vì

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 NT Dũng Tạo Số 155, Đường Quảng Oai, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội
2 QT Nguyễn Thị Thanh Đường 32, Thôn Tân Phú Mỹ, Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội
3 QT Duy Sơn Ngã tư, Thôn Chợ Mơ, Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4 QT Phùng Ngọc Xóm 8, Đường Bờ Hồ, Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội
Ngày viết:
082.31.38.678