Danh sách điểm bán tại huyện Đan Phượng

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 QT Thái Anh Số 206, Đường 422, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội
2 QT Nhân Quyết Cụm 4, Đường Thọ Xuân, Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội
3 QT Giang Trần Số 195, Đường Vạn Xuân, Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội
Ngày viết:
082.31.38.678