Danh sách điểm bán tại huyện Gia Lâm

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 NT Đỗ Minh Số 226, Phố Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
2 NT Minh Quang Số 136, phố Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
3 NT Đức Thắng Số 12, Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Ngày viết:
082.31.38.678