Danh sách điểm bán tại huyện Mỹ Đức

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 QT Đại Hiền Xóm 6, Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội
2 QT GPP Số 1 Đội 3, Đường Đại Nghĩa, Tế Tiêu, Mỹ Đức, Hà Nội
3 NT Thiên Minh Xóm 12, Thôn Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội
Ngày viết:
082.31.38.678