Danh sách điểm bán tại huyện Sóc Sơn

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 QT An Duyên Chợ Nỉ, Thôn Thống Nhất, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
2 QT Trang Phúc Thôn Lập Trí, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội
3 QT Hải Nam B42, Chợ Phú Cường, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội
4 QT Ngoan Đức Số 38, Đường Hai, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội
Ngày viết:
082.31.38.678