Danh sách điểm bán tại huyện Thanh Trì

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 QT Linh Giang , Thôn Lưu Phái, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
2 NT Phương Nam Số 44, đường Tựu Liệt, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
3 NT Hồng Anh Số 140, Thôn Tràng, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
4 NT Bảo Ban CT2, Sảnh 2, Chung cư Viện 103, Thôn Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Ngày viết:
082.31.38.678