Danh sách điểm bán tại quận Long Biên

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 NT Phúc Hải Số 163, phố Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
2 NT Tâm Dược Số 98, Phố Bồ Đề, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
3 NT Mẫn Pharmacy Số 4, Ngõ 253, phố Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
4 NT Phương Liên Số 146,, Phố Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Ngày viết:
082.31.38.678