Danh sách điểm bán tại quận Tây Hồ

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 NT Thanh Thuý Số 180, Đường Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
2 NT Khánh Phương Số 396, Đường Hoàng Hoa Thám, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
3 NT Gia Đình Số 692, Đường Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội
4 NT Huân Huê Số 106, Đường Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Ngày viết:
082.31.38.678