Danh sách nhà thuốc huyện Đông Anh

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 QT Hồng Liên Số 137, Tổ 8, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
2 QT Bình Nguyên 1 Số 45, Đường Đa Lộc, Đội 7, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
3 QT Minh Thoa Thôn Dục Tú 3, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội
Ngày viết:
082.31.38.678