Danh sách nhà thuốc tại Thị xã Sơn Tây

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 NT Hòa Vân Số 212, Đường Lê Lợi, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
2 NT Minh Quang Số 387, Đường Xuân Khanh, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội
3 NT Anh Minh Số 424, Chùa Thông, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Ngày viết:
082.31.38.678