Danh sách điểm bán tại huyện Mê Linh

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 QT Ngọc Hà Đội 8, Thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội
2 QT Hà Liên Xóm Chợ, Thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội
3 QT Thanh Phương Khu II, Thôn Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội
Ngày viết:
082.31.38.678