Danh sách điểm bán tại huyện Phúc Thọ

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 NT Lộc Bình Cụm 4, Đường Lạc Trị, Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội
2 QT Minh Anh Chợ Hát Môn, Trưng Nhị, Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội
3 NT Thùy Ngân Cụm 12, Đường Ngõ 8, Sen Chiểu, Phúc Thọ, Hà Nội
Ngày viết:
082.31.38.678