LifelineCare Immuno Barn

450,000

Lifeline Care Immuno Barn chứa sự kết hợp của tổng cộng 11 loại vitamin khác nhau ngoài thành phần hoạt tính Wellmune®.

Vitamin A, C, D, B6 và B12 giúp duy trì hệ thống miễn dịch bình thường. Wellmune® là một beta-glucan được cấp bằng sáng chế đối với các thử nghiệm lâm sàng cho thấy tác dụng có lợi trên hệ thống miễn dịch.

Lifeline Care Immuno Barn
LifelineCare Immuno Barn

450,000

Mã: woo-hoodie-with-pocket Danh mục: , ,
082.31.38.678