Quý khách có thể thanh toán theo hình thức COD.

Nếu quý khách chọn hình thức chuyển hàng bằng phương thức COD, Quý khách hãy nhận hàng sau đó mới thanh toán tiền hàng cho người giao hàng.